Društvena odgovornost je jedan od najvažnijih elemenata našeg poslovanja, i služi nam kao smernica prilikom donošenja ispravnih poslovnih odluka i preduzimanja odgovarajućih akcija.
 
Naša društvena odgovornost ogleda se u brizi za dobrobit i sigurnost našeg osoblja i ljudi iz šire društvene zajednice. Svi oni su deo poslovnog sistema KLAS.
 

U saradnji sa radnicima, njihovim porodicama, lokalnom zajednicom i društvom u celini, KLAS se zalaže za poboljšanje kvaliteta života i rada.