Svojom dugogodišnjom orijentacijom ka unapredjenju kvaliteta rada, funkcionisanja preduzeća i razvoja novih proizvoda, kroz KLAS su prošle generacije diplomiranih inženjera tehnologije a posebna pažnja se poklanja izboru i edukaciji kadrova sa akcentom na stručno usavršavanje tehnologa sa tendencijom zapošljavanja mladih stručnjaka.
 
Na taj način se obezbeđuje potreban kadar za proizvodnju što znatno poboljšava kvalifikacionu strukturu preduzeća i podiže je na viši nivo. Rezultat takve orijentacije su i brojne nagrade i priznanja koja KLAS dobija za kvalitet proizvoda i s ponosom nosi epitet najboljeg proizvođača hleba i peciva na našim prostorima.