Poslovanje naše firme je usklađeno sa zahtevima međunarodnih standarda, u cilju bolje organizacije poslovanja i zaštite naših potrošača što se ogleda kroz dugogodišnju primenu sledećih standarda:
 
 
- Usklađenost procesa sa zahtevima SRPS ISO 9001:2008 i HACCP / CAC/RCP 1-1969, Rev.4 (2003)
 

 

 

- Ispunjenost zahteva za kompetentnost laboratorije za ispitivanje na osnovu SRPS ISO/IEC 17025:2006