‘’KLAS’’ preduzeće za proizvodnju i promet hlebom i pecivom osnovano je 3.1.1952.godine. U periodu od skoro 60 godina pa sve do danas poslovni sistem ‘’KLAS’’ prošao je kroz više transformacija i reorganizacija koje su imale za cilj bolje i efikasnije funkcionisanje pekarske industrije.
 
Godine 1959. ‘’KLAS’’ se ujedinio sa pekarskim preduzećem ‘’Prvi Snop’’ iz Beograda a već 1964.godine na današnjoj lokaciji u Južnom Bulevaru br.112 otvara se nova velika pekara kapaciteta 100 tona hleba za 24 sata.
 
Tokom ovog perioda radilo se u promenljivim uslovima pa je u cilju efikasnijeg i bržeg razvoja poslovanja 14.01.1966.godine došlo do spajanja mlinske i pekarske industrije u jedinstvenu privrednu organizaciju pod imenom ‘’Mlinska Pekarska Industrija’’ u čiji sastav su ušla preduzeća: ‘’Klas’’, ’’Žitomlin’’, ‘’Beograd’’, "Sloboda" i ‘’Fruška Gora’’.
 
Godine 1972. dolazi do spajanja sa preduzećem “Granexport” iz Beograda u novonastalo preduzeće “Granexport”, Preduzeće za prehrambenu industriju i trgovinu a već 1973.godine dolazi do podele na 2 nova preduzeća: “Granexport” i ‘’Mlinska Pekarska Industrija’’.
 
Nakon 10 godina dolazi do reorganizacije ‘’Mlinsko Pekarsko Industrije’’ na 8 radnih organizacija sa teritorije Srbije i iz Crne Gore: ‘’Mlinarstvo’’ Beograd’’ ,’’Pekarstvo’’ Beograd, ‘’MPI Promet’’ Beograd, ‘’MPI tehničke usluge’’ Beograd, ‘’Pobeda’’ Aranđelovac, ’’Pekarstvo i Trgovina’’ Prijepolje, ‘’Kodre’’ Ulcinj i ‘’Pekarstvo’’ Bar. U sastavu radne organizacije “Pekarstvo” Beograd izmedju ostalih poslovala je i osnovna organizacija udruženog rada “KLAS” za proizvodnju pekarskih proizvoda, Beograd. Medjutim 14.11.1989. godine dolazi do izdvajanja iz sastava ove radne organizacije i organizovanja u Drustveno preduzece za proizvodnju pekarskih proizvoda, prodaju na veliko i malo sopstvenih proizvoda i transport “KLAS”, Beograd.
 
U skladu sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o klasifikaciji delatnosti i registru jedinica razvrstavanja 19.05.2000. godine ‘’KLAS’’ preduzeće za proizvodnju i promet pekarskih proizvoda se uskladilo sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o klasifikaciji delatnosti i registru jedinica razvrstavanja kao “KLAS”, preduzeće za proizvodnju i promet pekarskih proizvoda, akcionarsko društvo, Beograd a poslednja promena izdvaja ‘’KLAS’’ kao društvo sa ograničenom odgovornošću.